ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 4 เขากล้วย บ้านภูเขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 ก.ย. 2564
2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 4 ตลาดเพิ่มทรัพย์บ้านภูเขาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 ก.ย. 2564
3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 ซอยหาดประพาสบ้านเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 ก.ย. 2564
4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 ก.ย. 2564
5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 3 ซอยหาดทรายขาว บ้านกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ก.ย. 2564
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 3 บ้านเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 ก.ย. 2564
7 เผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
16 มิ.ย. 2564
8 ประกาศใช้ราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
16 มิ.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
12 พ.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14