ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ต.ค. 2564
2 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ก.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการจัดเก็บภาษีป้าย ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
23 ก.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 ก.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบคำร้องขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ก.ย. 2564
6 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ก.ย. 2564
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่่นคำขอจัดเก็บขยะมูลฝอย ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 ก.ย. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ น้ำอุปโภค ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 ก.ย. 2564
10 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19