ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน