ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 เทศบาลลำบลกำพวน อำเภอสขสำราญ จังหวัดระนอง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตารายละเอียดในประกาศ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน